Česko

Skupina RIGHT POWER, a.s., vznikla v roce 2006 a jejím hlavním posláním bylo vybudovat stabilní skupinu firem podnikajících v energetice v České a Slovenské republice. Postupnými kroky se v přůběhu tohoto období propracovala od velkoobchodu a poradenství k výrobě elektřiny a tepla a k dodávkám těchto komodit koncovým zákazníkům, kterých bylo do poloviny roku 2016 přibližně 70 000.

V posledním období fungování společnosti RIGHT POWER, a.s. byly dvě zásadní etapy:

1. V rokce 2015 proběhla fúze čtyřech dceřiných společností (RIGHT POWER ENERGY, s.r.o SK, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. CZ, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.) do mateřské společnosti RIGHT POWER, a.s. na Slovensku a RIGHT POWER, a.s. organizační složka v České republice

2. K 30.06.2016 společnost RIGHT POWER, a.s. prodala část podniku zabývající se dodávkami elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům v Čechách a na Slovensku společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.

V současnosti se společnost soustřeďuje na výrobu elektřiny a tepla, na provozování lokálních distribučních soustav a tepelných hospodářství, na rozvoj velkoobchodních aktivit a na expanzi na zahraniční trhy v oblasti dodávek komodit pro koncových zákazníků. V spolupráci s partnerskou společností RIGHT POWER INVESTMENT, s.r.o. provozujeme 110kV linku z České republiky do Polska.

Velkoobchodní aktivity od začátku roku 2016 provozujeme prostřednictvím naší dceřiné společnosti RIGHT POWER COMMODITIES, s.r.o., která sídli v Praze a soustřeďuje se na velkoobchod – trading, s elektřinou na trzích regionu CEE a CWE.

Zahraniční aktivity jsou dále reprezentovány prostřednictvím Ukrajinské dceřiné společnosti RIGHT POWER ENERGY Ukraine LLC, která se zabývá výrobou a dodávkou tepla vyrobeného z biomasy a od 01.01.2017 i dodávkou plynu pro koncové zákazníky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Vybrané finanční ukazovatele RIGHT POWER a.s. za rok 2015:

 

Vlastní jmění 559 968 EUR
Obrat 93 038 000 EUR
EBITDA 1 302 000 EUR
Výsledek hospodaření 406 000 EUR

 

 Skupina RIGHT POWER