Výroba

Výrobný oddiel skupiny RP má na starosti výrobu elektrickej energie/tepla a to najmä výrobu a rozvod tepla a elektriny z kogeneračných jednotiek.

Využívame zemný plyn z druhotných zdrojov

Výroba skupiny RP zajišťuje výrobu elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách. Jako palivo  využívají zemní plyn nebo degazační plyn z uzavřených dolů. Dále zajišťuje provozování  vlastních i cizích tepelných hospodářství a dodávku tepla koncovým zákazníkům z oblasti průmyslu, domácností a také zdravotnictví.

Najvýznamnejšie projekty oddielu výroby elektrickej energie a tepla

Jaroměř

Prevádzka plynového zdroja pre dodávku tepla a elektrickej energie

Bohumín

Prevádzka kogeneračných jednotiek na degazačných plyn

Orlová

Prevádzka kogeneračné jednotky na degazačných plyn

Síť nemocnic AGEL a.s.

Prevádzka energetických hospodárstva

Kovohutě Mníšek
pod Brdy

Prevádzka lokálnej distribučnej sústavy

Využívame zemný plyn z druhotných zdrojov

Oddiel podobne ponúka outsourcing tepelného hospodárstva, riadenie energetického hospodárstva, plánovanie spotrieb a poradenstvo v oblasti napäťových hladín: VVN, VN, NN.

Našim cieľom je optimalizovať výrobné procesy partnera a následne znížiť prevádzkové náklady pri maximálnom rešpektovaní ochrany záväzných legislatívnych požiadaviek stanovených príslušným regulátorom (ERU, URSO).