Výroba

Výrobní oddíl skupiny RP má na starost výrobu elektrické energie/tepla a to zejména výrobu a rozvod tepla a elektřiny z kogeneračních jednotek.

Využíváme zemní plyn z druhotných zdrojů

Výrobní oddíl skupiny RP má na starost výrobu elektrické energie/tepla a to zejména výrobu a rozvod tepla a elektřiny z kogeneračních jednotek – ty pro výrobu využívají zemní plyn z druhotných zdrojů, konkrétně plyn z uzavřených plynových ložisek. Teplo vyrobené v kotelnách a kogeneračních jednotkách je rozváděné zákazníkům v několika lokálních distribučních sítích. Některé lokální distribuční sítě slouží výhradně k distribuci a následnému prodeji elektřiny a tepla koncovým zákazníkům.

Nejvýznamnější projekty oddílu výroby elektrické energie a tepla

Jaroměř

Provoz plynového zdroje pro dodávku tepla a elektrické energie

Bohumín

Provoz kogeneračních jednotek na degazační plyn

Orlová

Provoz kogenerační jednotky na degazační plyn

Síť nemocnic AGEL a.s.

Provoz energetických hospodářství

Kovohutě Mníšek
pod Brdy

Provoz lokální distribuční soustavy

Využíváme zemní plyn z druhotných zdrojů

Oddíl také nabízí outsourcing tepelného hospodářství, řízení energetického hospodářství, plánování spotřeb a poradenství v oblasti napěťových hladin: VVN, VN, NN.

Naším cílem je optimalizovat vyrobní procesy partnera a následně snížit provozní náklady při maximálním respektování ochrany závazných legislativních požadavků stanovených příslušným regulátorem (ERU, URSO).