RIGHT POWER, a. s.

Jsme středoevropská energetická skupina společností, která vlastní a provozuje energetické zdroje a zařízení v České republice, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.

Kontaktujte nás
Výroba elektřiny a tepla
Provoz lokálních distribučních
soustav a tepelných hospodářství
Velkoobchod s energetickými
komoditami a jejími deriváty
Dodávky energií a tepla
pro koncové zákazníky
Energetický management
průmyslových podniků
Management v oblasti
úspor vody

Patříme na přední pozice
na Českém a Slovenském trhu

Hlavním bodem v portofilu RP jsou investice v energetice. Primárně se zaměřujeme na distribuční soustavy, které zásobují energií stovky odběrných míst a řadí nás tak na přední pozice na českém a slovenském trhu.

Portfolio skupiny RP následně doplňuje velkoobchod s energetickými komoditami a jejími deriváty. Tyto aktivity jsou rozvíjeny prostřednictvím dceřiné společnosti RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o. se sídlem v Praze a Varšavě.

Skupinu RIGHT POWER tvoří
momentálně 8 společností

Název společnosti
RIGHT POWER, a.s.

Adresa
Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
Slovenská republika

Kontakt
+420 844 445 566
energy@rightpower.cz

Název společnosti
RIGHT POWER, a.s., Organizační složka

Adresa
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Česká republika

Kontakt
+420 555 120 300
mail@rightpower.com

Název společnosti
RIGHT POWER INVESTMENT, s.r.o.

Adresa
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Česká republika

Kontakt
+420 555 120 300
mail@rightpower.com

Název společnosti
RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o.

Adresa
Olivova 2096/4
110 00 Praha
Česká republika

Kontakt
+420 123 456 789
info@rightpower.cz

Název společnosti
RIGHT POWER ENERGY UKRAINE LLC

Adresa
Starokievskaia str., 10-G
04116, Kiev
Ukrajina

Kontakt
+38 (067) 487 04 80
rpeu@rightpower.com

Název společnosti
RIGHT POWER COMMODITIES, Sp. z o.o., oddzial v Polsce

Adresa
Aleja Jana Pawła II 80/F35
00-175 Warszawa
Polská republika

Kontakt
info@rightpower.cz
+420 123 456 789

Název společnosti
TRMEW Obrot, Sp. Z o.o

Adresa
Al. Królowej Jadwigi 1
86-300 Grudziądz
Polská republika

Kontakt
+48 56 466 04 22
biuro@trmewobrot.pl

Název společnosti
Gazelle

Více informací

RIGHT POWER, a.s. – výroba elektřiny a tepla/chladu, dodávka tepla/chladu, správa lokálních distribučních soustav, energetické audity a energetické štítky budov. Společnost je držitelem následujících licencí:

 • Výroba elektřiny (ČR)
 • Obchod s elektřinou/dodávka elektřiny (ČR, SR, HU)
 • Distribuce elektřiny (ČR, SR)
 • Rozvod tepla (ČR, SR, UA)
 • Výroba tepla (ČR, SR, UA)
Vybrané finanční ukazatele RIGHT POWER a.s. za rok 2017 v EUR
Vlastní kapitál 18 721 552
Obrat 101 006 459
EBITDA 1 599 814
Zisk 1 241 777
Průměrná roční dodávka tepla pro zákazníky 200 TJ
Průměrné roční množství obchodované elektřiny >900 GWh
Celkový instalovaný výkon kotlů 25,5 MW
Celkový instalovaný výkon kogeneračních jednotek 5 MW

Více informací

RIGHT POWER INVESTMENT, s.r.o.– provoz vysokonapěťové 110kV linky mezi areály Tříneckých Železáren a Polských distribučních systémem společnosti Tauron Dystrybucja S.A.

 

Důraz kladen na zobrazení ekonomických a výkonnostních ukazatelů.

Více informací

RIGHT POWER COMMODITIES, s.r.o. – velkoobchod a mezinárodní trading s elektřinou v regionu CEE a CWE, management a energetická optimalizace spotřeby a výroby elektřiny v průmyslových podnicích.

 

Velkoobchod s elektřinou a jejími deriváty:

 

Založený zejména na fundamentální analýze energetických zdrojů a dostupnosti výroby. Investiční rozhodnutí v rámci strategie jsou výhradně založené na důkladné trhové analýze a ohodnocení potenciálního zisku/ztráty.

 • Účast na aukcích mezinárodních přenosných kapac
 • Forward trading – obchodování se střednědobými produkty jako "víkend, týden, měsíc, kvartál"
 • Spot trading – obchodování s krátkodobými produkty
 • Intraday trading – obchodování na vnitro-denním trhu
 • SPREAD trading – obchodování časových a "location" spredů
 • Origination – specifický druh obchodu, který je zaměřený na optimalizaci výroby a spotřeby elektřiny a odchylky velkých podniků
Finanční ukazatele
Roční obrat velkoobchodních aktivit 90 000 000 EUR
Roční obchodovaný objem 90 TWh
Působení v zemích EU 20 zemí

Více informací

Výroba a dodávka tepla z biomasy, dodávka zemního plynu koncovým zákazníkům. Společnost je držitelem licence na dodávku a distribuci tepla na Ukrajině. V současné době dodává zemní plyn několika stovkám podnikatelským subjektům v celkovém objemu více než 50 000 MWh.

Více informací

RIGHT POWER COMMODITIES, Sp. z o.o., oddzial v Polsce – zastoupení na polském trhu

 

TRMEW Obrot, Sp. Z o.o. – držitel licence na obchodování s elektřinou v Polsku, výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren

 

TRMEW Obrot, Sp. Z o.o, spravuje portfolio vodních, větrných a bioplynových elektráren v Polsku s celkovou instalovanou kapacitou 46MW a roční výrobní kapacitou 98 GWh.

 

96 malých vodních elektráren

8 bioplynových stanic

6 větrných parků

 

Gazelle – držitel licence na obchodování s plynem v Polsku

Více informací

Držitel licence na obchodování s elektřinou v Polsku, výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren.

 

Spravuje portfolio vodních, větrných a bioplynových elektráren v Polsku s celkovou instalovanou kapacitou 46MW a roční výrobní kapacitou 98 GWh.

Více informací

Držitel licence na obchodování s plynem v Polsku.

Historie
společnosti

Skupina společností RIGHT POWER, a.s. vznikla v roce 2006 a jejím hlavním posláním bylo vybudovat stabilní skupinu firem, které podnikají v energetice v České a Slovenské republice. Postupně se v průběhu tohoto období propracovala od velkoobchodu a poradenství k výrobě elektřiny a tepla a k dodávkám těchto komodit koncovým zákazníkům, kterých bylo v polovině roku 2016 přibližně 70 000.

1. V roce 2015 proběhla fúze dceřiných společností (RIGHT POWER ENERGY, s.r.o SK, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. CZ, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.) do mateřské společnosti RIGHT POWER, a.s. na Slovensku a RIGHT POWER, a.s. organizační složka v České republice.

V posledním období fungování společnosti RIGHT POWER, a.s. byly zásadní dvě etapy:

2. K 30. 06. 2016 společnost RIGHT POWER, a.s. předala část podniku soustředící se na dodávky elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům v Čechách a na Slovensku společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.

Váš spoľahlivý partner pre komplexné energetické služby Zelenšia domácnostiam

Zminimalizujte svoje náklady a urobte svoju domácnosť zelenšou.

Right Solar