Fond kvalifikovaných investorů

Prostřednictvím společnosti RIGHT POWER ONE, a.s. plánujeme založit akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, jejímž předmětem podnikání bude v souladu s podmínkami shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnictkých cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku („Fond“)

Zpět na hlavní stránku