Lokální distribuční síť

Výrobní divize skupiny RP má na starost výrobu elektrické energie/tepla a to zejména výrobu a rozvod tepla a elektřiny z kogeneračních jednotek.

Důležité informace

Všeobecně o místních (MDS) a lokálních (LDS) distribučních soustavách

Společnost RIGHT POWER a.s. působí v místních a lokálních distribučních soustavách v SR na základě povolení Úřadu pro regulaci síťových odvětví, v ČR na základě povolení Energetického regulačního úřadu a v Polské republice na základě povolení URE.

Společnost RIGHT POWER a.s. začala působit v segmentu provozu místních distribučních soustav v roce 2007 zřízením svojí první místní distribuční soustavy v Mníšku pod Brdy v České republice.

Postupně zřídila na Slovensku a v České republice 20 místních distribučních soustav s ročním objemem distribuce 20,4 GWh.

V současnosti prostřednictvím těchto existujících MDS RIGHT POWER a.s. distribuuje a dodává elektrickou energii 417 odběratelům. Společnost kromě zřizování distribučních soustav v existujích areálech, parcích a objektech, realizuje výstavbu úplně nové místní distribuční soustavy (trafostanice, elektroměry, distribuční soustavy, případně NN a VN přípojky).

Kompletní příprava pro vytvoření další místní distribuční soustavy (MDS) – výpočet profitability budoucí MDS, projektování budoucí MDS, technické obhlídky pro potřeby zhotovení trafostanice, distribuční soustavy, elektroměrů, příprava podkladů pro získání povolení URSO pro zařízení této MDS, po vydání povolení příprava podkladů pro získání cenových výměrů URSO, příprava odběratelských smluv. Spuštění provozu MDS – přebrání trafostanice, distribuční soustavy a elektroměrů, komunikace s URSO – při získávání povolení a cenových výměrů URSO pro tuto MDS, pasportizace odběratelů, přepis odběrného místa na regionální distribuční soustavě, uzavírání nových smluv s odběrately, úvodní kontrola odpočtu elektroměrů, východisková revizní správa trafostanice a distribuční soustavy, odladění provozu MDS pro eliminaci plateb za překročení rezervované kapacity, nedodržení účiníku anebo jalového proudu, výměna elektroměrů za inteligentní měřící systémy (IMS).

Působení RP v místních (MDS) a lokálních (LDS) distribučních soustavách

Společnosti RIGHT POWER a.s. působí v místních a lokálních distribučních soustavách v SR na základě povolení Úřadu pro regulaci síťových odvětví, v ČR na základě povolení Energetického regulačního úřadu a v Polské republice na základě povolení URE.

Společnost RIGHT POWER a.s. začala působit v segmentu provozu místních distribučních soustav v roce 2007 zřízením svojí první místní distribuční soustavy v Mníšku pod Brdy v České republice.

Postupně zřídila na Slovensku a v České republice 20 místních distribučních soustav s ročním objemem distribuce 20,4 GWh.

V současnosti prostřednictvím těchto existujících MDS RIGHT POWER a.s. distribuuje a dodává elektrickou energii 417 odběratelům. Společnost kromě zřizování distribučních soustav v existujích areálech, parcích a objektech realizuje výstavbu úplně nové místní distribuční soustavy (trafostanice, elektroměry, distribuční soustavy, případně NN a VN přípojky).

Společnost RIGHT POWER a.s. vykonává následující činnosti:

Kompletní příprava pro vytvoření další místní distribuční soustavy (MDS) – výpočet profitability budoucí MDS, projektování budoucí MDS, technické obhlídky pro potřeby zhotovení trafostanice, distribuční soustavy, elektroměrů, příprava podkladů pro získání povolení URSO pro zařízení této MDS, po vydání povolení příprava podkladů pro získání cenových výměrů URSO, příprava odběratelských smluv.

Spuštění provozu MDS – přebrání trafostanice, distribuční soustavy a elektroměrů, komunikace s URSO – při získávání povolení a cenových výměrů URSO pro tuto MDS, pasportizace odběratelů, přepis odběrného místa na regionální distribuční soustavě, uzavírání nových smluv s odběrately, úvodní kontrola odpočtu elektroměrů, východisková revizní správa trafostanice a distribuční soustavy, odladění provozu MDS pro eliminaci plateb za překročení rezervované kapacity, nedodržení účiníku anebo jalového proudu, výměna elektroměrů za inteligentní měřící systémy (IMS.)

Provozování rutinního provozu:

 • Nepřetržitý dispečink 24 hodin 7 dnů v týdnu
 • Zabezpečování opravy všech technických zařízení
 • Pravidelná údržba všech technických zařízení podle Pořádku preventivní údržby
 • Revizní údržby pro všechny technické zařízení MDS
 • Odpočty elektroměrů odběratelů MDS
 • Připojování nových a odpojování odcházejících odběratelů
 • Denní přenos povinných údajů pro OKTE, SEPS a regionální distribuční soustavu
 • Fakturace a komunikace s jednotlivými odběrately v MDS
 • Plnění všech legislativních povinností MDS vůči URSO, OKTE, SEPS, Regionální distribuční soustavě, SEIA a dalším
Výstavby nových distribučních soustav z prostředků společnosti RIGHT POWER a.s.

V případě výstavby podnikatelských, výrobních, zpracovatelských, obchodních, sportovních, kulturních a jiných objektů, průmyslových areálů a parků, byznys center a dalších objektů a areálů je nevyhnutelnou potřebou provozování uvedených objektů, vybudování celé distribuční soustavy, která se skládá z VN přípojky, trafostanice, NN přípojek a elektroměrů jednotlivých odběratelů.

Vybudování uvedené distribuční soustavy je na investorovi uvedených objektů a areálů.

Společnost RIGHT POWER a.s. pro všechny investory poskytuje výstavbu těchto distribučních soustav bez použití jejich finančních prostředků a uvedenou investici vybuduje pro investora z vlastních finančních prostředků RIGHT POWER a.s.

Společnost RIGHT POWER a. s. zabezpečí:

 • Přípravu měření v oblasti distribuční soustavy
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Vyřízení připojení na regionální distribuční soustavu
 • Samotné vybudování distribuční soustavy (VN a NN přípojky, trafostanice a elektroměrů)
 • Zprovoznění a připojení uvedené soustavy na regionální distribuční soustavu
 • Zkolaudování uvedené distribuční soustavy

Společnost RIGHT POWER a. s. si uvedenou investici vrátí formou:

 • Provozu místní distribuční soustavy
 • Formou leasingu
 • Formou splátek

Místní (MDS) a lokální (LDS) distribuční soustavy společnosti RIGHT POWER a.s. v SR a ČR

LDS Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980

V provozu: od roku 2010
Ročný objem distribuce: 1 615 MWh
Odběratelé: Nemocnice AGEL

LDS Ostrava, Vratimovská 624/11

V provozu: od roku 2008
Ročný objem distribuce: 1 510 MWh
Odběratelé: BAUSTOFF

LDS Mníšek pod Brdy

V provozu: od roku 2007
Ročný objem distribuce: 4 200 MWh
Odběratelé: KOVOBRASIV, KOVOHUTE Holding, ECO – F, NICOM

LDS Jaroměr

V provozu: od roku 2005
Ročný objem distribuce: 15 000 MWh
Odběratelé: GUMOTEX, Energetika Jaroměř, TESCO

MDS Lučenec, Zvolenská cesta

V provozu: od roku 2018/2019
Ročný objem distribuce: 2 2333 MWh
Odběratelé: KAMRent

MDS Budča

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 306 MWh
Odběratelé: POZANA

LDS KOŠICE, Južná trieda 66

V provozu: od roku 2012
Ročný objem distribuce: 950 MWh
Odběratelé: LUMIS, SABEX

MDS BANSKA BYSTRICA, Majerská 69

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 100 MWh
Odběratelé: Cestné stavby a.s.

MDS KOŠICE, Rastislavova 93

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 333 MWh
Odběratelé: GYMBEAM

MDS ŽIAR NAD HRONOM, Priemyselná 100

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 837 MWh
Odběratelé: PRO SUN

MDS KOŠICE, Trolejbusová 2887/6

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 800 MWh
Odběratelé: REBUY, SPORTISIMO

MDS ZVOLEN, Môťovská 276/4

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 600 MWh
Odběratelé: SHP Harmanec

MDS KOŠICE, Južná trieda 66

V provozu: od roku 2017
Ročný objem distribuce: 800 MWh
Odběratelé: HORTI, Mikona

MDS KRUPINA, Červená hora 1737

V provozu: od roku 2017
Ročný objem distribuce: 50 MWh
Odběratelé: -

MDS MYJAVA

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 810 MWh
Odběratelé: Deichman, PEPCO

MDS Zvolen

V provozu: od roku 2017
Ročný objem distribuce: 300 MWh
Odběratelé: Xepap, CP Real, Podrawka

Naše mise a vize

Cílem společnosti RIGHT POWER a.s. je být spolehlivým provozovatelem místních a lokálních distribučních soustav elektřiny a plynu. Zájem společnosti je další zkvalitňování profesionálních služeb, sledování potřeb odběratelů a jejich naplňování a zkvalitňování interních procesů.

Vizí společnosti RIGHT POWER a.s. je spokojený obchodní partner – vlastník anebo odběratel elektřiny a plynu.