RIGHT POWER, a. s.

Jesteśmy środkowoeuropejską grupą energetyczną, która jest właścicielem i operatorem urządzeń elektro-energetycznych w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce oraz na Ukrainie.

Skontaktuj się z nami
Produkcja energii elektrycznej i ciepła
Obsługa lokalnych systemów dystrybucji oraz gospodarek cieplnych
Handel hurtowy surowcami energetycznymi i ich derywatami
Dostawy energii i ciepła dla odbiorców końcowych
Zarządzanie energetyczne zakładami przemysłowymi
Zarządzanie w zakresie oszczędności wody

Należymy do czołówki na czeskim i słowackim rynku

Główny punkt w portfolio RP (Right Power) stanowią inwestycje w branży energetycznej. Pierwszoplanowo skupiamy się na systemach dystrybucji, które zaopatrują w energię setki miejsc odbioru, dzięki czemu zajmujemy czołową pozycję na rynku czeskim i słowackim.

Portfolio grupy RP ponadto uzupełnia handel hurtowy towarami elektrycznymi oraz ich instrumentami pochodnymi. Działania te rozwijane są za pośrednictwem spółki zależnej RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o. z siedzibą w Pradze i Warszawie.

W skład grupy RIGHT POWER wchodzi aktualnie 8 spółek.

Nazwa firmy
RIGHT POWER, a.s.

Adres
Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
Słowacja

Kontakt
+420 844 445 566
energy@rightpower.cz

Nazwa firmy
RIGHT POWER, a.s.
Jednostka organizacyjna

Adres
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Republika Czeska

Kontakt
+420 555 120 300
mail@rightpower.com

Nazwa firmy
RIGHT POWER INVESTMENT, s.r.o.

Adres
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Republika Czeska

Kontakt
+420 555 120 300
mail@rightpower.com

Nazwa firmy
RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o.

Adres
Olivova 2096/4
110 00 Praha
Republika Czeska

Kontakt
+420 123 456 789
info@rightpower.cz

Nazwa firmy
RIGHT POWER ENERGY UKRAINE LLC

Adres
Starokievskaia str., 10-G
04116, Kiev
Ukraina

Kontakt
+38 (067) 487 04 80
rpeu@rightpower.com

Nazwa firmy
RIGHT POWER COMMODITIES, Sp. z o.o., oddzial v Polsce

Adres
Aleja Jana Pawła II 80/F35
00-175 Warszawa
Polska

Kontakt
+420 123 456 789
info@rightpower.cz

Nazwa firmy
TRMEW Obrot, Sp. Z o.o

Adres
Al. Królowej Jadwigi 1
86-300 Grudziądz
Polska

Kontakt
+48 56 466 04 22
biuro@trmewobrot.pl

Nazwa firmy
Gazelle

Więcej informacji

RIGHT POWER, a.s. – produkcja energii elektrycznej i ciepła, dostawa ciepła/chłodu, zarządzanie lokalnymi systemami dystrybucji, audyty energetyczne oraz etykiety energetyczne budynków. Spółka jest posiadaczem następujących licencji:

 • Produkcja energii elektrycznej (CZE)
 • Handel energią elektryczną(CZE, SVK, HUN)
 • Dostawa energii elektrycznej (CZE, SVK, HUN)
 • Dystrybucja energii elektrycznej (CZE, SVK)
 • Dystrybucja ciepła (CZE, SVK, UKR)
 • Produkcja ciepła (CZE, SVK, UKR)
Wybrane wskaźniki finansowe RIGHT POWER a.s. za 2017 rok w EUR
Kapitał własny 18 721 552
Obrót 101 006 459
EBITDA 1 599 814
Zysk 1 241 777
Średnie roczne dostawy ciepła dla klientów 200 TJ
Średnia roczna ilość energii elektrycznej w obrocie handlowym >900 GWh
Łączna moc zainstalowana kotłów 25,5 MW
Łączna moc zainstalowana jednostek kogeneracji 5 MW

Więcej informacji

RIGHT POWER INVESTMENT, s.r.o. – eksploatacja linii wysokonapięciowej 110 kV pomiędzy terenami zakładu Třinecké Železárny i Polskim systemem dystrybucji spółki Tauron Dystrybucja S.A.

 

Nacisk kładziony na prezentację wskaźników ekonomicznych oraz wskaźników efektywności.

Więcej informacji

RIGHT POWER COMMODITIES, s.r.o. – handel hurtowy i międzynarodowy energią elektryczną w regionie CEE i CWE, zarządzanie i optymalizacja energetyczna zużycia i produkcji energii elektrycznej w zakładach przemysłowych.

Handel hurtowy energią elektryczną oraz jej derywatami: oparty zwłaszcza na analizie fundamentalnej źródeł energetycznych oraz dostępności produkcji. Decyzje inwestycyjne w ramach strategii opierają się wyłącznie na szczegółowej analizie rynku oraz oszacowaniu potencjalnego zysku/straty.

 • Uczestnictwo w aukcjach międzynarodowych zdolności przesyłowych
 • Forward trading – handel średnioterminowymi produktami jak np. „weekend, tydzień, miesiąc, kwartał”
 • Spot trading – handel produktami krótkoterminowymi
 • Intraday trading – handel na rynku w ramach dnia
 • SPREAD trading – handel spreadami czasowymi oraz „location”
 • Origination – specyficzny rodzaj handlu, skupiający się na optymalizacji produkcji i zużyciu energii elektrycznej oraz odchyleniach dużych przedsiębiorstw
Financial indicators
Roczny obrót z działań w handlu hurtowym 90 000 000 EUR
Roczny wolumen handlu 90 TWh
Działalność w UE 20 krajów

Więcej informacji

RIGHT POWER ENERGY UKRAINE LLC – produkcja i dostawa ciepła z biomasy, dostawa gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Spółka jest posiadaczem licencji na dostawę i dystrybucję ciepła na Ukrainie. Obecnie dostarcza gaz ziemny do kilkuset podmiotów gospodarczych o łącznej ilości ponad 50 000 MWh.

Więcej informacji

RIGHT POWER COMMODITIES, Sp. z o.o., oddział w Polsce – przedstawicielstwo na rynku polskim.

 

TRMEW Obrót, Sp. z o.o. – posiadacz licencji na handel energią elektryczną w Polsce, skup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, szczególnie elektrowni wiatrowych.

 

TRMEW Obrót, SP. Z O.O., zarządza portfolio elektrowni wodnych, wiatrowych i biogazowych w Polsce o łącznej mocy zainstalowanej 46 MW i zdolności produkcyjnej 98 GWh.

 

96 małych elektrowni wodnych

8 stacji biogazowych

6 parków wiatrowych

 

Gazelle – posiadacz licencji na handel gazem w Polsce

Więcej informacji

TRMEW Obrót, Sp. z o.o. – posiadacz licencji na handel energią elektryczną w Polsce, skup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, szczególnie elektrowni wiatrowych.

 

Zarządza portfolio elektrowni wodnych, wiatrowych i biogazowych w Polsce o łącznej mocy zainstalowanej 46 MW i zdolności produkcyjnej 98 GWh

Więcej informacji

Posiadacz licencji na obrót gazem w Polsce.

Historia spółki

Grupa spółek RIGHT POWER, a.s. powstała w 2006 roku, a jej głównym zadaniem było zbudowanie stabilnej grupy firm, które prowadzą działalność gospodarczą w branży energetycznej w Republice Czeskiej i na Słowacji. Stopniowo począwszy od handlu hurtowego i doradztwa firma zajęła się również produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz ich dostawą odbiorcom końcowym, których w połowie 2016 roku było około 70 000.

1. W 2015 roku doszło do połączenia spółek zależnych (RIGHT POWER ENERGY, s.r.o SK, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. CZ, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.) ze spółką dominującą RIGHT POWER, a.s. na Słowacji oraz RIGHT POWER, a.s. jednostka organizacyjna (organizační složka) w Republice Czeskiej.

W ostatnim okresie działania spółki RIGHT OWER, a.s. zasadniczymi były dwa etapy:

2. Z dniem 30.06.2016 spółka RIGHT POWER, a.s. przekazała część przedsiębiorstwa ukierunkowaną na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców końcowych w Czechach i na Słowacji spółce BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.