Fundusz kwalifikowanych inwestorów

Za pośrednictwem spółki RIGHT POWER ONE, a.s. zamierzamy założyć spółkę akcyjną o zmiennym kapitale zakładowym, której przedmiot działalności gospodarczej będzie zgodny z warunkami gromadzenia środków pieniężnych lub wartości pieniężnych od kilku kwalifikowanych inwestorów poprzez wydawanie papierów wartościowych o charakterze udziałowym lub w taki sposób, że wykwalifikowani inwestorzy stają się jej akcjonariuszami i prowadzą wspólne inwestycje zgromadzonych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych na podstawie określonej strategii inwestowania ma rzecz wykwalifikowanych inwestorów oraz przebiega zarządzanie aktywami („Fundusz“).

Powrót do strony głównej