Handel hurtowy energią elektryczną oraz jej derywatami

Dział produkcji grupy RP zajmuje się produkcją energii elektrycznej/ciepła, a zwłaszcza produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej z jednostek kogeneracji.

HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

RIGHT POWER posiada niezależną spółkę zajmującą się handlem energią i zarządzaniem aktywami RIGHT POWER COMMODITES, s.r.o. (RPC), która skupia się głównie na handlu energią elektryczną i gazem ziemnym. Pokrywamy całą gamę rynków, od długoterminowych po krótkoterminowe oraz certyfikaty

Dział handlowy specjalizuje się zwłaszcza w branżach

 • Handel energią
 • Odpowiedzi na zapytania ofertowe
 • Zarządzanie zużyciem energii
 • Zarządzanie portfolio energii odnawialnej
 • Zarządzanie odchyleniami

Nasze działania dotyczące handlu energią elektryczną obejmują:

 • Intraday
 • Day ahead
 • Cross border
 • Zarządzanie portfelem
 • Handel certyfikatami

Specjalizujemy się w handlu krótkoterminowym i reprezentujemy wielu klientów na rynku europejskim obejmującym

 • Spółki dostarczając
 • Elektrownie
 • Wiatrowe, wodne, solarne oraz generatory biogazowe

Nacisk na reprezentację na rynkach energii zwiększa się, a wRIGHT POWER COMMODITES, s.r.o. jesteśmy zawsze zainteresowani nowymi umowami handlowymi z klientami i partnerami.

Nasz dział handlowy ma siedzibę w Warszawie w Polsce, a na rynku energii jest obecny od 2006 roku.

 

Korzystając z ponad dziesięcioletnich doświadczeń na liberalnych rynkach energii, spółka RIGHT POWER COMMODITIES działa na wszystkich głównych rynkach w Europie i należy do czołowych podmiotów w dziedzinie handlu źródłami odnawialnymi dla niezależnych producentów energii elektrycznej w Europie.