Lokalna sieć dystrybucji

Dział produkcji grupy RP zajmuje się produkcją energii elektrycznej/ciepła, a zwłaszcza produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej z jednostek kogeneracji.

Ważne informacje

Ogólnie o miejscowych (MDS) i lokalnych (LDS) systemach dystrybucji

Spółki RIGHT POWER a.s. działają w miejscowych i lokalnych systemach dystrybucji na Słowacji na podstawie zezwolenia Urzędu ds. Regulacji Sektorów Sieciowych, w Republice Czeskiej natomiast na podstawie zezwolenia Energetycznego Urzędu Regulacyjnego, a w Polsce na podstawie zezwolenia URE.

Spółka RIGHT POWER a.s. rozpoczęła działalność w segmencie eksploatacji miejskich systemów dystrybucji w 2007 roku, tworząc swój pierwszy miejscowy system dystrybucji w miejscowości Mníšek pod Brdy w Republice Czeskiej.

Stopniowo utworzyła na Słowacji i w Republice Czeskiej 20 miejscowych systemów dystrybucji o rocznym wolumenie dystrybucji 20,4 GWh.

Obecnie za pośrednictwem istniejących MDS RIGHT POWER a.s. dystrybuuje i dostarcza energię elektryczną do 417 odbiorców. Poza tworzeniem systemów dystrybucji na istniejących terenach, w parkach i obiektach spółka realizuje budowę zupełnie nowego systemu dystrybucji (stacje transformatorowe, liczniki, systemy dystrybucji, ewentualnie przyłącza nn i WN).

Kompletne przygotowanie do utworzenia nowego miejscowego systemu dystrybucji (MDS) – obliczenie rentowności przyszłego MDS, projektowanie przyszłego MDS, rozpoznania techniczne dla potrzeb zbudowania stacji transformatorowej, systemu dystrybucji, liczników, przygotowanie dokumentacji w celu otrzymania zezwolenia URSO dla urządzeń MDS, po wydaniu zezwolenia przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji cenowych URSO, przygotowanie umów z odbiorcami. Uruchomienie MDS – dokonanie odbioru stacji transformatorowej, systemu dystrybucji i liczników, komunikacja z URSO – podczas uzyskiwania zezwoleń i decyzji cenowych URSO dla MDS, paszportyzacja odbiorców, przepisanie punktu poboru w regionalnym systemie dystrybucji, zawieranie nowych umów z odbiorcami, kontrola wstępna odczytu liczników, wyjściowy raport z rewizji stacji transformatorowej oraz systemu dystrybucji, dostosowanie eksploatacji MDS w celu wyeliminowania opłat za przekroczenie mocy/zdolności zarezerwowanej, nieprzestrzeganie współczynnika mocy lub prądu jałowego, wymiana liczników na inteligentne systemy pomiarowe (IMS).

Działalność RP w miejscowych (MDS) i lokalnych (LDS) systemach dystrybucji

Działalność RP w miejscowych (MDS) i lokalnych (LDS) systemach dystrybucji.

Spółki RIGHT POWER a.s. działają w miejscowych i lokalnych systemach dystrybucji na Słowacji na podstawie zezwolenia Urzędu ds. Regulacji Sektorów Sieciowych, natomiast w Republice Czeskiej na podstawie zezwolenia Energetycznego Urzędu Regulacyjnego, a w Polsce na podstawie zezwolenia URE.

Spółka RIGHT POWER a.s. rozpoczęła działalność w segmencie eksploatacji miejskich systemów dystrybucji w 2007 roku, tworząc swój pierwszy miejscowy system dystrybucji w miejscowości Mníšek pod Brdy w Republice Czeskiej.

Stopniowo utworzyła na Słowacji i w Republice Czeskiej 20 miejscowych systemów dystrybucji o rocznym wolumenie dystrybucji 20,4 GWh.

Obecnie za pośrednictwem istniejących MDS RIGHT POWER a.s. dystrybuuje i dostarcza energię elektryczną do 417 odbiorców. Poza tworzeniem systemów dystrybucji na istniejących terenach, w parkach i obiektach spółka realizuje budowę zupełnie nowego systemu dystrybucji (stacje transformatorowe, liczniki, systemy dystrybucji, ewentualnie przyłącza nn i WN).

Spółka RIGHT POWER a.s. wykonuje następującą działalność:

– Kompletne przygotowanie do utworzenia nowego miejscowego systemu dystrybucji (MDS) – obliczenie rentowności przyszłego MDS, projektowanie przyszłego MDS, rozpoznania techniczne dla potrzeb zbudowania stacji transformatorowej, systemu dystrybucji, liczników, przygotowanie dokumentacji w celu otrzymania zezwolenia URSO dla urządzeń MDS, po wydaniu zezwolenia przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji cenowych URSO, przygotowanie umów z odbiorcami.

– Uruchomienie MDS – dokonanie odbioru stacji transformatorowej, systemu dystrybucji i liczników, komunikacja z URSO – podczas uzyskiwania zezwoleń i decyzji cenowych URSO dla MDS, paszportyzacja odbiorców, przepisanie punktu poboru w regionalnym systemie dystrybucji, zawieranie nowych umów z odbiorcami, kontrola wstępna odczytu liczników, wyjściowy raport z rewizji stacji transformatorowej oraz systemu dystrybucji, dostrojenie eksploatacji MDS w celu wyeliminowania opłat za przekroczenie mocy/zdolności zarezerwowanej, nieprzestrzeganie współczynnika mocy lub prądu jałowego, wymiana liczników na inteligentne systemy pomiarowe (IMS.).

Obsługa rutynowa

 • Dyspozytornia działająca nieprzerwanie w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu
 • Zapewnianie napraw wszystkich urządzeń technicznych
 • Regularna konserwacja wszystkich urządzeń technicznych zgodnie z Porządkiem konserwacji prewencyjnej
 • Konserwacje rewizyjne wszystkich urządzeń technicznych MDS
 • Odczyty liczników odbiorców MDS
 • Podłączanie nowych i odłączanie odchodzących odbiorców
 • Codzienna transmisja obowiązkowych danych dla OKTE, SEPS i regionalnego systemu dystrybucji
 • Fakturowanie i komunikacja z poszczególnymi odbiorcami w MDS
 • Wykonywanie wszystkich obowiązków prawnych MDS wobec URSO, OKTE, SEPS, Regionalnego Systemu Dystrybucji, SEIA oraz innych

Wymienione powyżej działania wykonuje specjalistyczny zespół działu Back office

Budowa nowych systemów dystrybucyjnych ze środków spółki RIGHT POWER a.s.

W przypadku budowy obiektów biznesowych, produkcyjnych, przetwórczych, handlowych, sportowych, kulturalnych i innych, terenów i parków przemysłowych, centrów biznesowych i innych obiektów oraz terenów, nieodzowną potrzebą eksploatacji wymienionych obiektów jest utworzenie całego systemu dystrybucji, na który składa się przyłącze WN, stacja transformatorowa, przyłącza nn oraz liczniki poszczególnych odbiorców.

Zbudowanie wspomnianego systemu dystrybucji leży w gestii inwestora wymienionych obiektów i terenów. Średnia cena takiej inwestycji kształtuje się w granicach od 80 000 do 250 000 EUR, a w przypadku bardziej wymagających projektów nawet znacznie więcej.

Spółka RIGHT POWER a.s. oferuje wszystkim inwestorom utworzenie takich systemów dystrybucji bez użycia ich środków finansowych, a daną inwestycję zrealizuje dla inwestora z własnych środków finansowych RIGHT POWER a.s.

Spółka RIGHT POWER a.s. zapewni:

 • Przygotowanie pomiarów na obszarze systemu dystrybucji
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Załatwienie zezwolenia na budowę
 • Załatwienie podłączenia do regionalnego systemu dystrybucji
 • Właściwe zbudowanie systemu dystrybucji (przyłącza WN i nn, stacji transformatorowej i liczników)
 • Uruchomienie i podłączenie wymienionego systemu do regionalnego systemu dystrybucji
 • Zatwierdzenie do użytku wskazanego systemu dystrybucji

Spółka RIGHT POWER a.s. otrzyma zwrot takiej inwestycji w formie:

 • Obsługi miejscowego systemu dystrybucji
 • Leasingu
 • Rat

Miejscowy (MDS) i lokalny (LDS) system dystrybucji spółki RIGHT POWER a.s. na Słowacji i w Republice Czeskiej.

MDS Zvolen

W działaniu: od roku 2017
Roczna wielkość dystrybucji: 300 MW
Subskrybenci: Xepap, CP Real, Podrawka

MDS MYJAVA

W działaniu: od roku 2018
Roczna wielkość dystrybucji: 810 MWh
Subskrybenci: Deichman, PEPCO

MDS KRUPINA, Červená hora 1737

W działaniu: od roku 2017
Roczna wielkość dystrybucji: 50 MWh
Subskrybenci: -

MDS KOŠICE, Južná trieda 66

W działaniu: od roku 2017
Roczna wielkość dystrybucji: 800 MWh
Subskrybenci: HORTI, Mikona

MDS ZVOLEN, Môťovská 276/4

W działaniu: od roku 2018
Roczna wielkość dystrybucji: 600 MWh
Subskrybenci: SHP Harmanec

MDS KOŠICE, Trolejbusová 2887/6

W działaniu: od roku 2018
Roczna wielkość dystrybucji: 800 MWh
Subskrybenci: REBUY, SPORTISIMO

MDS ŽIAR NAD HRONOM, Priemyselná 100

W działaniu: od roku 2018
Roczna wielkość dystrybucji: 837 MWh
Subskrybenci: PRO SUN

MDS KOŠICE, Rastislavova 93

W działaniu: od roku 2018
Roczna wielkość dystrybucji: 333 MWh
Subskrybenci: GYMBEAM

MDS BANSKA BYSTRICA, Majerská 69

W działaniu: od roku 2018
Roczna wielkość dystrybucji: 100 MWh
Subskrybenci: Cestné stavby a.s.

LDS KOŠICE, Južná trieda 66

W działaniu: od roku 2012
Roczna wielkość dystrybucji: 950 MWh
Subskrybenci: LUMIS, SABEX

MDS Budča

W działaniu: od roku 2018
Roczna wielkość dystrybucji: 306 MWh
Subskrybenci: POZANA

MDS Lučenec, Zvolenská cesta

W działaniu: od roku 2018/2019
Roczna wielkość dystrybucji: 2 2333 MWh
Subskrybenci: KAMRent

LDS Jaroměr

W działaniu: od roku 2009
Roczna wielkość dystrybucji: 8 400 MWh
Subskrybenci: -

LDS Mníšek pod Brdy

W działaniu: od roku 2017
Roczna wielkość dystrybucji: 4 200 MWh
Subskrybenci: KOVOBRASIV, KOVOHUTE Holding, ECO – F, NICOM

LDS Ostrava, Vratimovská 624/11

W działaniu: od roku 2008
Roczna wielkość dystrybucji: 1 510 MWh
Subskrybenci: BAUSTOFF

LDS Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980

W działaniu: od roku 2010
Roczna wielkość dystrybucji: 1 615 MWh
Subskrybenci: Szpital AGEL

Nasza misja i wizja

Celem spółki RIGHT POWER a.s. jest bycie niezawodnym operatorem miejscowych i lokalnych systemów dystrybucji energii elektrycznej i gazu. W interesie spółki leży ciągłe podnoszenie jakości profesjonalnych usług, monitorowanie potrzeb odbiorców i wychodzenie im naprzeciw oraz podnoszenie jakości procesów wewnętrznych.

 

Wizją spółki RIGHT POWER a.s. jest zadowolony partner handlowy – właściciel lub odbiorca energii elektrycznej i gazu.