Produkcja

Dział produkcji grupy RP zajmuje się produkcją energii elektrycznej/ciepła, a zwłaszcza produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej z jednostek kogeneracji.

Wykorzystujemy gaz ziemny ze źródeł wtórnych

Dział produkcji grupy RP zajmuje się produkcją energii elektrycznej/ciepła, a zwłaszcza produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej z jednostek kogeneracji, które do produkcji stosują gaz ziemny ze źródeł wtórnych, a konkretnie gaz z zamkniętych złóż gazowych. Ciepło wyprodukowane w kotłowni i jednostkach kogeneracji dystrybuowane jest do klientów w kilku lokalnych sieciach dystrybucyjnych. Niektóre lokalne sieci dystrybucyjne służą wyłącznie do dystrybucji, a następnie sprzedaży energii elektrycznej i ciepła końcowym odbiorcom.

Najistotniejsze projekty działu produkcji energii elektrycznej i ciepła

Jaroměř

Obsługa źródła gazu dla dostaw ciepła i energii elektrycznej

Bohumín

Obsługa jednostek kogeneracji na gaz z degazacji

Orlová

Obsługa jednostki kogeneracji na gaz z degazacji

Sieť nemocníc AGEL a.s.

Obsługa gospodarek energetycznych

Kovuhute Mníšek
pod Brdy

Obsługa lokalnej sieci dystrybucji

Wykorzystujemy gaz ziemny ze źródeł wtórnych

Dział oferuje również outsourcing gospodarki cieplnej, zarządzanie gospodarką energetyczną, planowanie zużycia oraz doradztwo w zakresie poziomów napięcia: NN, WN, nn.

Naszym celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych, a następnie obniżenie kosztów eksploatacji przy maksymalnym przestrzeganiu ochrony obowiązujących wymogów prawnych określonych przez stosownego regulatora (ERU, URSO).