RIGHT POWER, a. s.

Sme stredoeurópska energetická skupina spoločností, ktorá vlastní a prevádzkuje energetické zdroje a zariadenia v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a na Ukrajine.

Kontaktujte nás
Výroba elektriny a tepla
Prevádzka lokálnych distribučných
sústav a tepelných hospodárstiev
Veľkoobchod s energetickými
komoditami a jej derivátmi
Dodávky energií a tepla
pre koncových zákazníkov
Energetický management
priemyselných podnikov
Management v oblasti
úspor vody

Vďaka danému portfóliu je skupina RP neodmysliteľnou súčasťou energetického sektoru na slovenskom a českom trhu

Investície v energetike sú ťažiskom portfólia skupiny RP. Primárne sa zameriavame na distribučné sústavy, ktoré zásobujú energiou stovky odberných miest a radia nás tak na popredné pozíciu na Českom a Slovenskom trhu.

Portfólio skupiny RP následne dopĺňa veľkoobchod s energetickými komoditami a jej derivátmi. Tieto aktivity sú rozvíjané prostredníctvom dcérskej spoločnosti RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o. so sídlom v Prahe a Varšave.

Skupinu RIGHT POWER tvorí
momentálne 8 spoločností

Názov spoločnosti
RIGHT POWER, a.s.

Adresa
Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
Slovenská republika

Kontakt
+420 844 445 566
energy@rightpower.cz

Názov spoločnosti
RIGHT POWER, a.s. Organizační složka

Adresa
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Česká republika

Kontakt
+420 555 120 300
mail@rightpower.com

Názov spoločnosti
RIGHT POWER INVESTMENT, s.r.o.

Adresa
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Česká republika

Kontakt
+420 555 120 300
mail@rightpower.com

Názov spoločnosti
RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o.

Adresa
Olivova 2096/4
110 00 Praha
Česká republika

Kontakt
+420 123 456 789
info@rightpower.cz

Názov spoločnosti
RIGHT POWER ENERGY UKRAINE LLC

Adresa
Starokievskaia str., 10-G
04116, Kiev
Ukrajina

Kontakt
+38 (067) 487 04 80
rpeu@rightpower.com

Názov spoločnosti
RIGHT POWER COMMODITIES, Sp. z o.o., oddzial v Polsce

Adresa
Aleja Jana Pawła II 80/F35
00-175 Warszawa
Polská republika

Kontakt
info@rightpower.cz
+420 123 456 789

Názov spoločnosti
TRMEW Obrot, Sp. Z o.o

Adresa
Al. Królowej Jadwigi 1
86-300 Grudziądz
Polská republika

Kontakt
+48 56 466 04 22
biuro@trmewobrot.pl

Názov spoločnosti
Gazelle

Viac informácií

RIGHT POWER a.s. – výroba elektriny a tepla/chladu, dodávka tepla/chladu, správa lokálnych distribučných sústav, energetické audity a energetické štítky budov. Spoločnosť je držiteľom nasledujúcich licencií:

 • Výroba elektriny (ČR)
 • Obchod s elektrinou / dodávka elektriny (ČR, SR, HU)
 • Distribúcia elektriny (ČR, SR)
 • Rozvod tepla (ČR, SR, UA)
 • Výrobu tepla (ČR, SR, UA)
Vybrané finančné ukazovatele RIGHT POWER a.s. za rok 2017 v EUR
Vlastný kapitál 18 721 552
Obrat 101 006 459
EBITDA 1 599 814
Zisk 1 241 777
Priemerná ročná dodávka tepla pre zákazníkov 200 TJ
Priemerné ročné množstvo obchodovanej elektriny >900 GWh
Celkový inštalovaný výkon kotlov 25,5 MW
Celkový inštalovaný výkon kogeneračných jednotiek 5 MW

Viac informácií

Prevádzkovanie vysokonapäťovej 110kV linky medzi areálom Tříneckých Železáren a Poľským distribučným systémom spoločnosti Tauron Dystrybucja S.A.

 

Spoločnosť kladie dôraz na zobrazovanie ekonomických a výkonnostných ukazovateľov

Viac informácií

RIGHT POWER COMMODITIES, s.r.o. – veľkoobchod a cezhraničný trading s elektrinou v regióne CEE a CWE, manažment a energetická optimalizácia spotreby a výroby elektriny v priemyselných podnikoch.

 

Veľkoobchod s elektrinou a jej derivátmi:

 

je založený najmä na fundamentálnej analýze energetických zdrojov a dostupnosti výroby. Investičné rozhodnutia v rámci stratégie sú výhradne založené na dôkladnej trhovej analýze a ohodnotení potencionálneho zisku/straty.

 • Účasť na aukciách cezhraničných prenosových kapacít
 • Forward trading – obchodovanie so strednodobými produktami ako „víkend, týždeň, mesiac, kvartál“
 • Spot trading – obchodovanie s krátkodobými produktami
 • Intraday trading – obchodovanie na vnútro-dennom trhu
 • SPREAD trading – obchodovanie časových a „location“ spreadov
 • Origination – špecifický druh obchodov, ktorý je zameraný na optimalizáciu výroby a spotreby elektriny a odchýlky veľkých podnikov
Finanční ukazatele
Ročný obrat veľko-obchodných aktivít 90 000 000 EUR
Ročný obchodovaný objem 90 TWh
Pôsobenie v krajinách EU 20 krajin

Viac informácií

Výroba a dodávka tepla z biomasy, dodávka zemného plynu koncovým zákazníkom. Spoločnosť je držiteľom licencie na dodávku a distribúciu tepla na Ukrajine. V súčasnej dobe dodáva zemný plyn niekoľkým stovkám odberateľom a podnikateľským subjektom, v celkovom objeme viac než 50 000 MWh.

Viac informácií

RIGHT POWER COMMODITIES, Sp. z o.o., oddzial v Polsce – zastúpenie na Poľskom trhu

 

TRMEW Obrot, Sp. z o.o. – je držiteľom licencie na obchodovanie s elektrinou v Poľsku, vykupuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov, najmä veterných elektrární

 

TRMEW Obrot SP. Z O.O., spravuje portfólio vodných, veterných a bioplynových elektrárni v Poľsku s celkovou inštalovanou kapacitou 46MW a ročnou výrobnou kapacitou 98 GWh.

 

96 malých vodných elektrárni
8 bioplynových staníc
6 veterných parkov

Gazelle – držiteľ licencie na obchodovanie s plynom v Poľsku

Viac informácií

Je držiteľom licencie na obchodovanie s elektrinou v Poľsku, vykupuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov, najmä veterných elektrární.

 

Spravuje portfólio vodných, veterných a bioplynových elektrární v Poľsku s celkovou inštalovanou kapacitou 46MW a ročnou výrobnou kapacitou 98 GWh.

Viac informácií

Držiteľ licencie na obchodovanie s plynom v Poľsku.

História
spoločnosti

Skupina spoločností RIGHT POWER, a.s., vznikla v roku 2006 a jej hlavným poslaním bolo vybudovať stabilnú skupinu firiem podnikajúcich v energetike v Českej a Slovenskej republike. Postupnými krokmi sa v priebehu tohoto obdobia prepracovala od veľkoobchodu a poradenstva k výrobe elektriny a tepla a k dodávkam týchto komodít koncovým zákazníkom, ktorých bolo do polovice roku 2016 približne 70 000.

1. V roku 2015 fúzia štyroch dcérskych spoločností (RIGHT POWER ENERGY, s.r.o SK, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. CZ, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.) do materskej spoločnosti RIGHT POWER, a.s. na Slovensku a RIGHT POWER, a.s. organizační složka v Českej republike

V poslednom období fungovania spoločnosti RIGHT POWER, a.s. boli dve zásadné etapy:

2. K 30.06.2016 spoločnosť RIGHT POWER, a.s. predala časť podniku zaoberajúcu sa dodávkami elektriny a zemného plynu koncovým zákazníkom v Čechách a na Slovensku spoločnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.

Váš spoľahlivý partner pre komplexné energetické služby Zelenšia domácnostiam

Zminimalizujte svoje náklady a urobte svoju domácnosť zelenšou.

Right Solar