Fond kvalifikovaných investorov

Prostredníctvem společnosti RIGHT POWER ONE, a.s. plánujeme založit akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, jejímž předmětem podnikání bude v souladu se stanovami shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku („Fond“).

Späť na hlavnú stránku