Kontakt

Česká Republika +420 555 120 300

RIGHT POWER, a.s.

Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
Slovenská republika
IČO: 36366544
IČ DPH: SK2022214007

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10762/L

RIGHT POWER, a.s. - Back office

Moldavská cesta 8
040 11 Košice
Slovenská republika

 

Email: rightpower@rightpower.com

Tel: +421 41 562 84 17      /     +421 902 111 144

RIGHT POWER SOLUTIONS, s.r.o.

Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
Slovenská republika
IČO: 50190041
IČ DPH SK2120209267

 

Email: rps@rightpower.com

RIGHT POWER ONE, a.s.

Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
Slovenská republika
IČO: 51214423
DIČ: 2120629170

 

Email: mail@rightpower.com

RIGHT POWER, a.s. organizační složka

Českobratrská 3321/46
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Česká republika
IČO: 286 268 18
DIČ: CZ28626818

 

vedená u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka AX 1061

RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o.

Olivova 2096/4
110 00, Praha
Česká republika
IČO: 036 06 554
DIČ: CZ03606554

 

Tel. ČR: +420 234 723 595
Email: mail@rightpower.com

TRMEW Obrót Sp. z o. o.

Al. Królowej Jadwigi 1
86-300 Grudziądz
Polská republika
NIP: 8762459238
REGON: 341470612
Numer KRS : 0000477680

 

Tel. PL + 48 71 333 27 45
Email: biuro@trmewobrot.pl

GAZELLE Sp. z o. o.

Bogusławskiego 14/6
60-214, Poznán
Polská republika
NIP: 7871008209
REGON: 630346587
NUMER KRS: 0000185925

 

Tel. PL: + 48 71 333 27 45
Email: biuro@trmewobrot.pl

Slovensko +421 41 5628 417
Česká Republika +420 555 120 300

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Michael Landau

Ing. Michael Landau

Predseda predstavenstva
michael.landau@rightpower.com

Maroš Choma, MBA

Maroš Choma, MBA

Člen predstavenstva
maros.choma@rightpower.com

Ing . Tomaš Rolník

Ing . Tomaš Rolník

Člen predstavenstva
tomas.rolnik@rightpower.com

Tomáš Bělina, MSc

Tomáš Bělina, MSc

Člen predstavenstva
tomas.belina@rightpower.com