Obnoviteľné zdroje energie

 

Využívanie alternatívnych zdrojov sa stáva súčasťou všetkých realistických scenárov podpory trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti v Európe. Obnoviteľná energia môže byť vyrobená z viacerých prírodných zdrojov. Energia z týchto zdrojov je čistá, bezpečná a nevyčerpateľná.

 


 

Vďaka bohatým skúsenostiam a preukázateľným výsledkom v energetickom sektore, sme sa rozhodli ponúknuť našim klientom v rámci regiónu CEE,  komplexné riešenie služieb týkajúcich sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov- od plánovania, montáže, až po monitoring.

Veterná energia

Vietor je forma energie vznikajúca pri nerovnomernom ohrievaní povrchu Zeme slnečným žiarením, pri ktorom vzniká vertikálne prúdenie vzduchu. Z energie, ktorú Slnko vyžaruje smerom k Zemi sa približne 1 až 2 % premieňa na veternú energiu. Aj z tohto dôvodu zaznamenala veterná energetika v posledných rokoch rozvoj.

 

 

 


 

Komplex veternej elektrárne Żeńsko:

 

Našou prvou úspešnou výrobou energie v rámci OZE je veterná farma v severozápadnej časti Poľska. Elektrinu z tejto veternej farmy, ako aj veterných fariem tretích strán resp. iných obnoviteľných zdrojov, vykupuje naša dcérska spoločnosť TRMEW obrót S.A.

 

 

 

Lokalita: Żeńsko, Gmina (obec) Krzęcin, Powiat (okres) Choszczno, Západopomoranské vojvodstvo

Investičné náklady: 38 miliónov PLN

Základné parametre:

Typ zariadenia: 3 x GE 2,5 MW xl

Výkon: 3 x 2,5 MW

Priemerná ročná výroba: 19 GWh

Veterná elektráreň Żeńsko

Veterná elektráreň Żeńsko
.
.
.
.

Slnečná energia

Slnečná energia je najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie ktorú môžeme získať. Existuje už mnoho princípov premeny slnečnej energie na inú formu energie, najčastejšie je to premena na elektrickú a tepelnú energiu. Naše riešenie pokrýva celý životný cyklus fotovoltaického systému.

 

Naša spoločnosť plánuje rozšíriť výrobu elektriny zo slnečnej energie prostredníctvom solárnych panelov nielen v súkromnom sektore, ale aj v domácnostiach. Cieľom našej spoločnosti je v priebehu najbližších 4 rokov dosiahnuť inštalovanú kapacitu vo výške aspoň 5 MW a ročnou produkciou elektriny v objeme 5 GWh.

MENŠIE LOKÁLNE INŠTALÁCIE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁRNI
A VERTIKÁLNYCH VETERNÝCH TURBÍN

 

Ponúkame inštalácie fotovoltaických elektrární a vertikálnych veterných turbín vhodných na strešné inštalácie pre rodinné domy, administratívne budovy, resp. akékoľvek budovy. Ponúkame ekonomicky výhodné riešenia pre firmy aj domácnosti.