Veľkoobchod s elektrinou a jej derivátmi

Výrobní oddíl skupiny RP má na starost výrobu elektrické energie/tepla a to zejména výrobu a rozvod tepla a elektřiny z kogeneračních jednotek.

Obchodovania s elektrinou

RIGHT POWER má nezávislou společnost zabývající se obchodem s energií a spravováním aktiv RIGHT POWER COMMODITES, s.r.o. (RPC), která se soustředí hlavně na trh s elektřinou a zemním plynem. Pokrýváme celou škálu od dlouhodobých po krátkodobé trhy a certifikáty

Obchodné oddelenie sa špecializuje najmä na odvetvie

 • Obchod s energiou
 • Odpoveď na dopyt
 • Riadenie spotreby energie
 • Riadenie portfólia obnoviteľnej energie
 • Riadenie odchýlok

Medzi naše aktivity týkajúce sa obchodu s elektrinou zahŕňajú:

 • Intraday
 • Day ahead
 • Cross border
 • Riadenie portfólia
 • Obchodovanie s certifikátmi

Špecializujeme sa na krátkodobé obchodovanie a zastupujeme celý rad klientov na európskom trhu zahŕňajúce

 • Dodávateľskej spoločnosti
 • Elektrárne
 • Veterné, vodné, solárne a bioplynové generátory

Tlak na zastúpenie na trhoch s energiou stúpa a v RIGHT POWER Commodites s.r.o. máme vždy záujem o nové obchodné zmluvy s klientmi alebo náprotivky.

Naše obchodné oddelenie sídli vo Varšave, v Poľsku a je na trhu s energiami od roku 2006.

Na základe viac ako desaťročné skúsenosti z liberálnych trhov s energiou, pôsobí spoločnosť RIGHT POWER COMMODITIES na všetkých hlavných trhoch s energiou v Európe a patrí k popredným subjektom v oblasti fyzického vyváženie a obchodovania s obnoviteľnými zdrojmi pre nezávislých výrobcov elektriny v Európe.