Výroba

Výrobná divízia skupiny RP v ČR okrem iného zabezpečuje aj výrobu elektrickej energie/tepla a to najmä výrobu a rozvod tepla a elektriny z kogeneračných jednotiek.

Využívame zemný plyn z druhotných zdrojov

Výrobná divízia skupiny RP v ČR okrem iného zabezpečuje aj výrobu elektrickej energie/tepla a to najmä výrobu a rozvod tepla a elektriny z kogeneračných jednotiek– tie pre výrobu využívajú zemný plyn z druhotných zdrojov, konkrétne plyn z uzavretých plynových ložísk. Teplo vyrobené v kotolniach a kogeneračných jednotkách je rozvádzané zákazníkom v niekoľkých lokálnych distribučných sietiach. Niektoré miestne distribučné sústavy slúžia výhradne k distribúcií a následnému predaju elektriny a tepla koncovým zákazníkom.

Najvýznamnejšie projekty výrobnej divízie

Orlová

Provoz plynového zdroje pro dodávku tepla a elektrické energie

Bohumín

Provoz kogeneračních jednotek na degazační plyn

Jaroměř

Provoz energetického hospodářství

Síť nemocnic AGEL a.s.

Provoz energetických hospodářství

Kovohutě Mníšek
pod Brdy

Provoz lokální distribuční soustavy

Využívame zemný plyn z druhotných zdrojov

Divízia výroby taktiež ponúka outsourcing tepelného hospodárstva, riadenie energetického hospodárstva, plánovanie spotrieb a poradenstvo v oblasti napäťových úrovni: VVN, VN, NN.

Naším cieľom je optimalizovať výrobné procesy partnera a následne znížiť náklady na prevádzkovanie a to pri maximálnom rešpektovaní záväzných legislatívnych požiadavkách stanovených príslušným regulačným úradom (ERU, URSO).