Фонд кваліфікованих інвесторів

За посередництвом компанії RIGHT POWER ONE, a.s. ми плануємо створити акціонерне товариство перемінного капіталу, предметом діяльності якого буде, згідно з умовами, накопичення грошових коштів або речей, які можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, отриманих від кількох кваліфікованих інвесторів, з видачею цінних паперів учасників або таким чином, щоб кваліфіковані інвестори стали його акціонерами, та здійснення спільного інвестування накопичених грошових коштів або речей, що можуть бути оцінені у грошовому еквіваленті, на підставі визначеної інвестиційної стратегії на користь кваліфікованих інвесторів, а також управління цим майном (“Фонд”).

Повернутися на головну сторінку