Kontakt

RIGHT POWER, a.s.
Vysokoškolákov 33
01001 Žilina
Slovensko
IČO: 36 366 544
IČ DPH: SK2022214007
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10762/L
RIGHT POWER, a.s. organizační složka
Českobratrská 3321/46
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Česká republika
IČO: 286 268 18
DIČ: CZ28626818
vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AX 1061
Tel. SR: +421 41 5628 417
Tel. ČR: +420 555 120 300
email:mail@rightpower.com
 

 

Představenstvo společnosti  
Ing. Michael Landau, Předseda představenstva michael.landau@rightpower.com
Maroš Choma, MBA Člen představenstva maros.choma@rightpower.com
Ing . Tomaš Rolník, Člen představenstva tomas.rolnik@rightpower.com