kontakt@rightpower.cz +420 558 889 666 - Magyarul is kommunikálunk medalNaše certifikáty
profile-line-

Zákaznický portál

kontakt@rightpower.cz +420 558 889 666 - Magyarul is kommunikálunk
Domácnosti Firmy a organizace

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste odběratelem novinek, návštěvníkům webu (uživatel) nebo zástupcem partnerské firmy (Klient), svěřujete nám své osobní údaje. Seznamte se, prosím, s tím, jak je chráníme s našimi zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce vašich informací?

RIGHT POWER, a.s., IČO 36366544 se sídlem Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina.

Firma RIGHT POWER, a.s., je vlastníkem portálu www.rightpower.sk a www.rightpower.cz , které se soustředí na profesní rozvoj mladých lidí a jejich propojování s atraktivními firmami. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu podle našich potřeb a vlastního uvážení.

Kontakt a úprava preferencí využívání osobních údajů

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracovávání obrátit, zjistit informace ohledně typu a objemu vašich dat uložených u nás, zda upravit své preference při našem využívání vašich dat, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: Maria.Mitro@rightpower.com.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů).

Vaše osobní údaje potřebujeme k plnění svých závazků vůči Vám a to, pokud jste klientem, účastníkem nebo uživatelem služeb www.rightpower.sk nebo www.rightpower.cz .

Marketing Right Solar

Vaše osobní údaje (e-mail, případně jméno a příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu a to zasílání informačních e-mailů, propagačních e-mailů ohledně našich aktivit či nabídek. Pokud jste našim aktivně zaregistrovaným účastníkem nebo uživatelem, domníváme se, že tyto informační e-maily Vám můžeme zasílat po dobu trvání Vašeho aktivního souhlasu, resp. našeho oprávněného zájmu.

Svůj aktivní souhlas můžete odvolat v každém novém e-maily.

Další marketingové statistiky a produkty, které využíváme pro vylepšení našich služeb jsou vytvářeny pomocí zpracovatelských služeb na základě cookies. Informace o nich najdete níže.

Vedení účetnictví

Pokud jste zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným povinnostem pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje si ponecháme po dobu promlčecích lhůt, dokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našimi webovými stránkami zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a, ze které stránky přicházíte. Používání nezbytných cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazených webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Ne nezbytné cookies pro cílené reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu při zatržení povolení pro statistické a marketingové účely na našich jednotlivých stránkách.

Naše webové stránky je možné procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. používání cookies můžete na svém počítači, resp. prohlížeči zakázat.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics , provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sklizené cookies soubory jsou následně společností Google Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing .

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sklizené cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Služby společnosti Exponet s.r.o., se sídlem Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovensko. Sklizené cookies soubory jsou následně společností Exponet s.r.o. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://exponea.com/privacy-policy.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše údaje jsou zabezpečeny v maximální možné míře. Na základě požadavků legislativy GDPR jsme přijali opatření, při kterém jsme povolili přístupu k citlivým a soukromým údajům minimálnímu množství osob, pro které je používání těchto dat nezbytné vylepšování služeb pro vás.

Přijali jsme a udržujeme všechny možné (Aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup jedině spoluvlastníci a správci portálů Right Solar, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelných operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří vědí data ochránit ještě lépe než my a na zpracovávání se specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb a platforem:

Exponea.com, personalizovaný software, Outlook.office.com, Google drive, Eventbrite.com, Kontentino.com, Facebook.com – FB pixel, Instagram.com, Asana.com, Pipedrive.com, Jotform.com, Google – Google Analytics.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace, zda zpracovatelů pro usnadnění a zkvalitnění zpracování údajů a poskytování našich služeb. +

Třetí stranou rozumíme i partnerské firmy (klienti), kterým je zprostředkována heslem chráněná databáze životopisů účastníků s aktivním souhlasem pro jejich zprostředkování. Primárně se jedná o účastníků a klientů, mezi nimiž nastala nějaká interakce.

POSKYTOVÁNÍ SOUKROMÍ MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte celou řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít prosím kontaktuje nás prostřednictvím e-mailu: Maria.Mitro@rightpower.com.

Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právům na přístup k vašim informacím nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jak je evidujeme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo pokládáte své osobní údaje zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje nebo jejich využíváme v rozporu s vašimi potřebami či zájmem. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. Nezaškrtnutím jedné z možností nebo přímým odhlášením z newsletteru či dalších aktivit na tzv. “Consent page”.)

Právo na vymazání (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na vymazání potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení vymazání vás budeme informovat na e-mail.

Sťežnost na Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu / e velmi rádi, pokud nejprve budete o tomto podozrenií informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání informací o Right Solar a dalších aktivitách

E-maily s informacemi a propagačními materiály týkajícími se www.rightpower.sk a www.rightpower.cz Vám automaticky zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu po získání vašich informací při využití naší služby nebo jiném zanechání informací s aktivním souhlasem k jejich používání.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi . Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracovávání osobních údajů platí od 1.8.2019.

shape