kontakt@rightpower.cz +420 558 889 666 - Magyarul is kommunikálunk hlášení poruch
medalNaše certifikáty profile-line-

Zákaznický portál

Domácnosti Firmy a organizace
December 10, 2021

Na prechod od dodávateľa poslednej inštancie ostáva mesiac

Spoločnosť Slovakia Energy koncom septembra oznámila koniec svojej činnosti. Vyše 300-tisíc domácností tak automaticky prešlo pod tzv. dodávateľa poslednej inštancie (DPI) na tri mesiace. Od 1. januára však odberatelia prechádzajú do štandardného režimu. V prípade odberu plynu to znamená, že s dodávateľom je potrebné podpísať riadnu zmluvu do konca kalendárneho roka, inak vám hrozia pokuty za neoprávnený odber alebo odpojenie.

Slovakia Energy 30. septembra 2021 požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o vrátenie licencie na obchod s elektrinou a zemným plynom. Klientov od 9. októbra, na obdobie trojmesačnej prechodnej lehoty, prevzali dodávatelia poslednej inštancie. Medzi nich patria SPP, ZSE, SSE a VSE, ktoré majú pre tento prípad schválené špeciálne cenníky od ÚRSO. Tie kopírujú aktuálne trhové ceny, čo môže predstavovať až trojnásobok doterajšej regulovanej ceny na rok 2021.

Zmena od nového roka

Z toho dôvodu regulačný úrad na svojom webe vyzval dodávateľov, aby so zákazníkmi Slovakia Energy čo najskôr uzatvárali nové zmluvy, čím by zotrvali v režime DPI čo najkratší čas. Skorší podpis riadnej zmluvy garantoval energie za regulované ceny, teda ceny, aké mali bežní zákazníci.

Od 1. januára 2022 prechádzajú všetky domácnosti z DPI do štandardného režimu. Presný postup sa však líši v závislosti od komodity. Ak ste spokojný s dodávateľom elektriny, pod ktorého ste prešli v rámci DPI, nemusíte robiť nič. Od začiatku roka uňho ostávate automaticky, spolu s cenami podľa nového cenového výmeru na rok 2022 určeným regulačným úradom.

Plyn neprechádza automaticky

V prípade dodávky plynu, teda DPI od SPP, musí dôjsť k podpisu riadnej zmluvy s dodávateľom plynu, inak vám môžu vyúčtovať pokutu za neoprávnený odber alebo odpojiť vás. Zmluvu môžete uzatvoriť aj s iným dodávateľom, musíte to však spraviť z vlastnej iniciatívy, a to do 1. januára 2022.

Zdroje:

https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/603784-odchod-slovakia-energy-niektorym-predrazi-faktury-az-trojnasobne/

https://www.urso.gov.sk/usmernenie-pre-odberatelov-elektriny-a-plynu-v-rezime-dpi-dodavky-poslednej-instancie/

Témy v tomto článku : aktuality

shape