kontakt@rightpower.cz +420 558 889 666 - Magyarul is kommunikálunk hlášení poruch
medalNaše certifikáty profile-line-

Zákaznický portál

Domácnosti Firmy a organizace
September 23, 2021

Prečo sa zvyšuje cena elektriny?

Zo všetkých strán sa na vás valia informácie o zvyšovaní cien elektriny od nového roka. Odborníci očakávajú až pätnásťpercentný nárast oproti súčasnosti. Prečo je však tomu tak? Dostanú sa ešte niekedy na svoje pôvodné hodnoty?

Za zdražovaním stojí mix viacerých faktorov. Tým najzásadnejším je zvyšovanie ceny elektriny na burze. Prečo sa zvyšuje? Ekonomika sa po lockdownoch prebúdza, ľudia začínajú nakupovať a firmy zase vyrábať. Na to potrebujú elektrinu, ale aj plyn či pohonné hmoty. Ešte v apríli sa cena elektriny pohybovala na úrovni 60 eur za megawatthodinu, aktuálne láme rekordy a presiahla 100 eur. Cena elektriny so súbežne ovplyvňuje s cenou ostatných komodít, ako je ropa, plyn či uhlie.

Cena elektriny v súčasnosti láme rekordy na burze, presiahla 100 eur za megawatthodinu

Obchodovanie s povolenkami aj oživenie priemyslu

Významným faktorom je aj zdražovanie emisných povoleniek. Stojí za tým EÚ, ktorá presadzuje využívanie „zelenej energie“ a chce urýchliť prechod k zelenej ekonomike. Vlani cena emisných povoleniek prekonala 30 eur za tonu CO2, v súčasnosti je to dvojnásobok.

S tým súvisí aj prechod energetických a priemyselných podnikov využívajúcich uhlie na zemný plyn. To tlačí na rast cien plynu, z ktorého sa taktiež vyrába elektrina. Tlak sa vyvíja aj na vznik nových zdrojov energie, pretože Nemecko zatvára svoje jadrové elektrárne.

Budú energie naďalej rásť?

To závisí od pohybu burzových cien elektriny, ktorá sa v raste zatiaľ nezastavila a dosahuje svoje historické maximá.

Regulovanú cenu za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky na nasledujúci rok určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na výpočet používa burzovú cenu elektriny ako priemer denných cien za prvý polrok aktuálneho roka. To aktuálne znamená, že cena pre rok 2022 sa priemeruje z ceny za prvý polrok 2021.

Cena na trhoch doteraz ovplyvňovala menšiu časť zo sumy, ktorú spotrebiteľ videl na svojej faktúre, a to 40 %. Zvyšok zahŕňajú distribučné poplatky, ktoré reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tieto poplatky by ÚRSO vedelo do istej miery usmerňovať, čím by kompenzoval trhové výkyvy.

Štruktúra koncovej ceny elektriny pre domácnosti v roku 2021

Čo sa dá urobiť pre odberateľov?

V neúnosnej situácii pre spotrebiteľa by tak mohol zakročiť štát. ÚRSO by mohlo obmedziť niektoré z poplatkov za distribúciu, ako je napríklad tarifa za prevádzkovanie systému (TPS), z ktorej sa financujú stratové uhoľné elektrárne v Novákoch či dotácie pre fotovoltiku.

Ďalšou oblasťou sú náklady na vyvažovanie sústavy. Elektrinu nie je možné uskladniť, a teda to, čo sa vyrobí, musí byť aj využité. Štátna Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) preto neustále zabezpečuje rovnováhu výroby a spotreby, aby sústava neskolabovala. Časť vynaložených peňazí na tento účel dokáže usporiť a je len na rozhodnutí regulátora aby rozhodol, akú časť ponechať SEPS-u na výplatu štátnej dividendy a akou sumou znížiť účty za elektrinu.

Dôležité je dosiahnuť, aby zákazník platil len za to, čo naozaj využíva – dodávku elektriny a jej distribúciu.

Čo môžu robiť zákazníci pri zvyšovaní cien?

Ak nie ste spokojný s cenou u svojho dodávateľa, môžete využiť dve možnosti. Jednou z nich je podať písomnú výpoveď pred uplynutím viazanosti zmluvy u aktuálneho dodávateľa. Zistite si tento termín mailom alebo telefonicky u svojho dodávateľa, pretože pokiaľ ju nepodáte najneskôr dva mesiace pred týmto dátumom, zmluva sa zvykne automaticky predĺžiť o ďalších 12 mesiacov. Samozrejme, prestup je možné zrealizovať aj pred týmto dátumom, rátajte však s pokutou.

V druhom prípade môžete bez sankcie odstúpiť od zmluvy ak váš dodávateľ zmenil cenník. O zmene vás však nemusí informovať osobne a mali by ste si ju odsledovať sami na jeho webovej stránke.

Ušetriť spotrebu by vám mohol pomôcť aj náhradný zdroj elektriny, napríklad malá domáca veterná elektráreň.

Zdroje:

Témy v tomto článku : aktuality, novinky

shape