kontakt@rightpower.cz +420 558 889 666 - Magyarul is kommunikálunk hlášení poruch
medalNaše certifikáty profile-line-

Zákaznický portál

Domácnosti Firmy a organizace
July 23, 2021

Priebeh merania spotreby vám môže ušetriť stovky eur

Viete o tom, že presný priebeh spotreby energie vám môže ušetriť aj tisícky eur? Plaťte efektívne iba za elektrinu, ktorú využívate a ušetrené peniaze investujte do biznisu. Čím presnejšie budete poznať svoju spotrebu, tým výhodnejšiu cenovú ponuku vám budeme vedieť vypracovať. Potrebujete len získať svoj 15-minútový diagram odberu. Kde ho nájdete?

Zástupcovia spoločností sa na nás častokrát obracajú s požiadavkou o vypracovanie výhodnej cenovej ponuky na dodávku elektriny. Problém však nastáva pri nedostatku presných údajov. Vypracovanie ponuky len na základe celkového objemu spotreby elektriny za rok a počtu odberných miest vás môže obrať o stovky až tisíce eur. Poznať presnú spotrebu sa obzvlášť oplatí pri väčších odberoch nad 1 000 MWh/rok alebo ak má sezónny priebeh.

Prečo je dôležité poznať priebeh spotreby energie?

Spotreba elektriny by mala byť vyvážená s jej výrobou, preto sa obchodník snaží nakúpiť toľko energie a v takej štruktúre, aby sa čo najviac priblížil predikovanej spotrebe od zákazníka. V opačnom prípade je cena navýšená o riziko obchodníka, že váš odber bude negatívne ovplyvňovať jeho celkovú bilanciu. Práve získavanie rovnováhy medzi dodávkou a spotrebou je jednou z položiek, ktorá sa premieta do ceny za dodávku elektriny.

Ukážka mesačného grafu z 15-minútového diagramu. Zvýšená krivka ukazuje pracovný týždeň, krivka nižšie spotrebu počas víkendu.

Čím presnejšie teda dokáže odberateľ elektriny predpovedať svoju spotrebu, tým menšie má jeho dodávateľ náklady na jej obstaranie a túto výhodu môže pretaviť do férovej cenovej ponuky. Žiadať odberový diagram od vášho dodávateľa sa preto naozaj oplatí.

Kde získam svoj diagram?

Distribučné spoločnosti (VSD, SSD, ZSD) disponujú elektronickým portálom, v ktorom si viete zistiť a stiahnuť priebeh vašej spotreby. Prístup na portál je buď vytvorený pri uzavretí distribučnej zmluvy, alebo vám ho distribučná spoločnosť vytvorí na požiadanie.

Údaje sú k dispozícii ku každému odbernému miestu, ktoré má nainštalovaný inteligentný merací systém (IMS). Ten je schopný ukladať aktuálne namerané hodnoty v 15 minútových intervaloch a na diaľkový pokyn ich odoslať do centra distribučnej sústavy.

Dáta vo forme 15 minútových meraní si viete skopírovať v zvolenom časovom úseku, ktorý by mal byť pre potreby necenenia v dĺžke jedného roku.

Obráťte sa na obchodného zástupcu

Stiahnuté údaje môžete poskytnúť obchodníkovi RIGHT POWER na základe čoho získate cenovú ponuku, ktorá bude kopírovať reálnu spotrebu vášho odberného miesta. Obchodník tak dokáže zabezpečiť nákup za výhodných podmienok a vy vďaka tomu ušetríte.

Optimalizujte svoje náklady za dodávku elektriny ešte dnes a kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí vám ochotne pomôžu.

shape